anneknutsen

Om

Jeg er opptatt av individets egenverd, og med video som virkemiddel, fokuserer jeg på mennesker i ulike livssituasjoner. Videoene har et stillestående handlingsforløp, og er oftest tydelig iscenesatte.

Tematisk undersøker jeg begreper som behag, ubehag, kontroll og mangel på kontroll, det være seg mellommenneskelige relasjoner, eller på et indre, individuelt plan.

Tematikken varierer fra det intime og personlige, til mer universelle problemstillinger, på tvers av kulturer.

Jeg interesserer meg for individets møte med seg selv og omverdenen, og hvordan dette er farget av tidligere erfaringer. Hvor stort rom kan man tillate seg å ta? Hvor stort rom tillater andre at man tar? Hvordan spiller makt og maktmisbruk inn på vår evne til å reise vår personlige stemme? Hvor stille kan man være og likevel bli hørt?