anneknutsen

Video

Tittel: Vildes logikk

 

I Norsk Kunsthistorie. (Bilde og skulptur frå vikingtida til i dag), skriver Gunnar Danbolt følgende om Vildes Logikk: ”Her møter vi ei lita jente som leiker med små knappar. Tolmodig prøver ho å ordne dei og finne fram til eit system, men kvar gong mislykkast ho og begynner på nytt igjen – så uendeleg tolmodig som berre eit barn kan vere. Vi aner at denne prosessen vanskeleg lèt seg avslutte – at den er uendeleg. Og på dette punktet skil barnet seg neppe frå dei vaksne, uansett tid og stad, for Vildes Logikk seier oss noko grunnleggande om vilkåra våre i verda. Opp gjennom alle hundreår har mennesket stadig på nytt prøvd å skape ein tilsynelatande kaotisk røyndom om til ein leveleg og meiningsfylt heim. Men det har aldri lukkast, trass i dei mange heroiske forsøka – akkurat som med dei mange knappane jenta ikkje får brukt, og som ligg ubrukte igjen i boksen hennar.”

Innkjøpt av Kirkens Hus.

kunsten i kirkens hus

Se videoen her.

anne knutsen © 2006 BONO