anneknutsen

Video

Tittel: Ubetinget værelse I

Å kunne være tilstede i en situasjon slik situasjonen faktisk er, om en er på et retreatsenter, eller en befinner seg midt i høyhastighetsomgivelser. Sistnevnte er det altså jeg har ønsket å konsentrere meg om. Er det mulig å oppnå et ubetinget ”værelse” i seg selv, om man lar seg flyte med i omgivelsene rundt? Jeg har gjennom denne videoen ønsket å ville skape en virkningsfull kontrast mellom lyd og bilde. Billedmessig har jeg villet appellere til følelsene. Ved å sette til musikken av John Cage, ”Three Dances For Two Prepared Pianos” oppnår jeg den kontrasten jeg er ute etter. ”Wherever we are, what we hear is mostly noise. When we ignore it, it disturbs us. When we listen to it, we find it fascinating.” John Cage. Både i musikken og bildet er repetisjonen vesentlig… denne gjentagende rytmen. Jeg har hentet mye inspirasjon i den japanske kulturen; bl.a. i teseremonien, i tillegg har jeg hatt de tre japanske begrepene wabi, sabi og ma i bakhodet under utarbeidelsen av begge videoene. Kort fortalt kan begrepene forklares som følgende… Egenskaper som er knyttet til wabi-begrepet er beskjeden, uregelmessig, kontrastering, asymmetri og det enkle. Sabi kan forklares som den patina alder gir. Ma betyr en pause, et mellomrom.

anne knutsen © 2004 BONO